Szövegdoboz: Szövegdoboz: Szövegdoboz: RHÉDEY KASTÉLY
Szövegdoboz: Szövegdoboz: Szövegdoboz: Szövegdoboz: ALAPÍTVÁNY—TÁMOGATÁS
Szövegdoboz: Rhédey Kastély | 4142 Zsáka, Bethlen Gábor út 18. 
 info@rhedeykastely.hu | www.rhedeykastely.hu | facebook.com/rhedeykastely
Szövegdoboz: Általános Üzleti Feltételek | Adatvédelem | Jogi nyilatkozat 
 Copyright © 2020-2021 | Rhédey Kastély Alapítvány | All rights reserved 
Szövegdoboz:  

     AZ ALAPÍTVÁNY TÁMOGATÁSI FORMÁI

     Szeretnénk megtisztelő figyelmébe ajánlani a Rhédey Kastély Kulturális Örökség Alapítvány 
     támogatási, adományozási és szponzorációs lehetőségeit, amennyiben Ön is fontosnak tartja
     és szeretne hozzájárulni alapítványi céljaink sikeres megvalósításához, kérem érdeklődjön
     támogatási formáinkról az alábbi elérhetőségen : info@rhedeykastely.hu

     AZ ALAPÍTVÁNY NEVE, SZÉKHELYE

     Az alapítvány elnevezése: Rhédey Kastély Kulturális Örökség Alapítvány 
     Az alapítvány rövidített neve: Rhédey Kastély Alapítvány
     Az alapítvány székhelye: 4142 Zsáka, Bethlen Gábor út 18. sz.
     Az alapítvány e-mail címe: info@rhedeykastely.hu
     Az alapítvány adószáma: 18554683-1-09
     Az alapítvány bankszámlaszáma: OTP Bank Nyrt 11738046-20035671-00000000
     Az alapítvány alapítási éve: 1998

     AZ ALAPÍTVÁNY CÉLJA

     műemlékvédelem, a Rhédey kastély fenntartása, működtetése, környezetének kialakítása, 
     arborétum megvalósítása; összefogni a lakosságot a település kulturális igényeinek kielégítésére, 
   átvehet ezzel az önkormányzat kötelező feladatából;
     a település történelmi hagyományainak, valamint a kulturális örökségének ápolása;
     szellemi, sport, turisztikai igényeinek ösztönzése és segítése;
     falusi turizmus, idegenforgalom segítése;
     a településen élő nemzeti és etnikai kisebbség kulturális értékeinek felkutatása, 
     hagyományai ápolásának  elősegítése;
     hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése  
     a kulturális nevelés és ismeretterjesztés keretein belül;
     képeslapok, leporelló, újság, könyv, egyéb kiadványok szerkesztése, kiadása;
     községi szintű kulturális és ismeretterjesztő rendezvények szervezése és ezek feltételeinek biztosítása, 
     anyagi támogatása;
     közhasznú szervezetek számára biztosított szolgáltatások;
     információhoz való hozzájutás technikai feltételeinek megteremtése, teleház kialakítása, 
     alirodák létrehozása, információkhoz való  hozzáférés biztosítása

     AZ ALAPÍTVÁNY KÜLÖNÖSEN AZ ALÁBBI TEVÉKENYSÉGET VÉGZI

     Rhédey Kastély Családtörténeti Kutatóközpont létrehozása;
     Gróf Rhédey Gábor, gróf Almásy Imre és báró Vay László zsákai Rhédey Kastély vonatkozású 
     családtörténeti emlékszoba és állandó kiállítás létrehozása, tárgyi és szellemi örökségének az ápolása;
     Gróf Rhédey Klaudia II. Erzsébet Brit királynő ükanyja és a Windsor uralkodóház kapcsolata 
     állandó kiállítás létrehozása;
     Madarász Gyula zsákai születésű festőművész életművének megőrzése, tárgyi és szellemi örökségének ápolása 
     állandó kiállítás formájában;
     Rhédey kastély kulturális, művészeti, zenei, történelmi és ismeretterjesztő rendezvényeinek szervezése és 
     ezek feltételeinek biztosítása;
     Hagyományteremtő Rhédey Kastélynapok szervezése;
     Hazai és nemzetközi kulturális és örökségvédelmi konferenciák, szimpóziumok szervezése;
     Nemzetközi Művészeti Alkotótáborok, kézműves alkotótáborok és helytörténeti táborok szervezése;
     Rhédey Kastélytúrák szervezésével nemzetközi kulturális kapcsolatok fejlesztése;
     Rhédey kastély állandó és időszaki kiállításainak önálló feldolgozását segítő helytörténeti 
     kiadványok, képeslapok, újság, könyv és egyéb kiadványok szerkesztése és kiadása;
     Rhédey kastély történelmi hagyományinak ápolása, valamint tárgyi kulturális örökség gyűjtésének és 
     bemutatásának támogatása;

     AZ ALAPÍTVÁNY KEZELŐ SZERVEZETE

     A alapítvány általános, ügydöntő, ügyintéző, ügyvezető és képviselő szerve a háromtagú kuratórium.

     AZ ALAPÍTVÁNY IDŐTARTAMA

     Az alapítvány határozatlan időtartamra jön létre.
     Az alapítvány politikai tevékenységet nem folytat és nem támogat. Az alapítvány pártoktól független, 
     és azoktól támogatást nem fogad el, képviselőjelöltet nem támogat. 
     Az alapítvány vállalkozási tevékenységet nem folytathat.