AZ ALAPÍTVÁNY CÉLJA

 műemlékvédelem, a Rhédey kastély fenntartása, működtetése, környezetének kialakítása, arborétum megvalósítása; összefogni a lakosságot a település kulturális igényeinek kielégítésére, átvehet ezzel az önkormányzat kötelező feladatából;
a település történelmi hagyományainak, valamint a kulturális örökségének ápolása; szellemi, sport, turisztikai igényeinek ösztönzése és segítése;
falusi turizmus, idegenforgalom segítése;
a településen élő nemzeti és etnikai kisebbség kulturális értékeinek felkutatása, hagyományai ápolásának elősegítése;
hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése a kulturális nevelés és ismeretterjesztés keretein belül;
képeslapok, leporelló, újság, könyv, egyéb kiadványok szerkesztése, kiadása;
községi szintű kulturális és ismeretterjesztő rendezvények szervezése és ezek feltételeinek biztosítása, anyagi támogatása;
közhasznú szervezetek számára biztosított szolgáltatások;
információhoz való hozzájutás technikai feltételeinek megteremtése, teleház kialakítása,alirodák létrehozása, információkhoz való hozzáférés biztosítása.

AZ ALAPTÍVÁNY KEZELŐSZERVEZETE

 
Az alapítvány általános, ügydöntő, ügyintéző, ügyvezető és képviselő szerve a háromtagú kuratórium.

AZ ALAPÍTVÁNY IDŐTARTAMA

 Az alapítvány határozatlan időtartamra jön létre.
Az alapítvány politikai tevékenységet nem folytat és nem támogat. Az alapítvány pártoktól független,
és azoktól támogatást nem fogad el, képviselőjelöltet nem támogat.
Az alapítvány vállalkozási tevékenységet nem folytathat.

© 2023 Rhédey kastély. Minden jog fenntartva.