RHÉDEY KASTÉLY TULAJDONOSAI

A zsákai Rhédey kastély tulajdonosa 1858-tól 1897-ig.
 
GRÓF RHÉDEY GÁBOR (1824.01.12.–1897.04.21.)
 
A zsákai Rhédey-kastélyt 1858-ban gróf Rhédey Gábor építtette. 1862.11.02-án gróf Rhédey Gábor a zsákai református templomnak ajándékozott egy orgonát, mely fél évszázadon át szolgálta a református gyülekezetet, valamint 1873-ban még egy 13 q 22 font súlyú harangot is öntetett az egyházközösségnek. 1885-ig a zsákai Rhédey kastélyban volt a Rhédey család levéltára. 1885 júliusában gróf Rhédey Gábor a Magyar Nemzeti Múzeumnak felajánlotta örök letéteménybe a kisrhédei gróf Rhédey család nagybecsű oklevél gyűjteményét. A Rhédey kastély a grófi család és leszármazottaik tulajdonában volt. Gróf Rhédey Gábor 1897. április. 21-én bekövetkezett halála után a család férfi örökös nélkül maradt, így leányági testvérének Rhédey Zsófia grófnőnek a lánya Rhédey-Herglotz Erzsébet, férjezett Paksy Józsefné örökölte a kastélyt, olyan formában, hogy gróf Rhédey Gábor örökbefogadta a grófi cím átruházása nélkül.
 
A zsákai Rhédey kastély tulajdonosa 1908-tól 1916-ig.
 
GRÓF ALMÁSY IMRE (1868.02.01.–1929.01.25.)
 
Császári és királyi kamarás, Jász-Nagykun-Szolnok vármegye főispánja. Tanulmányait a kolozsvári, budapesti és berlini egyetemen végezte. 1892-től 1897-ig a Szabadelvű Párt programjával Országgyűlési képviselő. 1906-től 1909-ig a Jász-Nagykun-Szolnok vármegye főispánja. Tagja volt a Főrendiháznak, majd 1927-től a Felsőháznak. 1923-ban az Országos Mezőgazdasági Kamara első Elnöke. 1911-ben 2174 katasztrális holdnyi földterülettel rendelkezett Zsákán, de családjával állandó jelleggel a Törökszentmiklós- Szenttamáson lévő kastélyában élt. 1925-ben már fiát, Almásy (II.) Imrét említették a zsákai 1342 katasztrális holdnyi birtok tulajdonosaként, ő állandó jelleggel a felsőpetényi kastélyban élt.
 
 
A zsákai Rhédey kastély tulajdonosa 1926-tól 1944-ig.
 
BÁRÓ VAY LÁSZLÓ (1890.04.26.-1966.03.18.)
 
Magyar Királyi Földművelésügyi és Miniszterelnökségi államtitkár, Magyar királyi titkos tanácsos, Hajdú és Bihar vármegye, valamint Debrecen szabad királyi város főispánja. Országgyűlési képviselő, a Magyar Élet Pártja Országos elnöke, a Magyar Főrendiház örökös tagja, a Magyar Országgyűlés Felsőházának tagja, a Tiszántúli Mezőgazdasági Kamara elnöke, a Johannita rend lovagja. 1933-46 között a Tiszántúli Református Egyházkerület főgondnoka. 1935-ben 1194 katasztrális holdnyi földbirtokkal rendelkezett Zsákán és a zsákai Református Egyházközség gondnoka is volt. Báró Vay László második feleségével és kislányukkal már állandó jelleggel a zsákai Rhédey kastélyban lakott.
 
RHÉDEY KASTÉLY TÖRTÉNETE
 
A zsákai Rhédey Kastélyt 1858-ban gróf Rhédey Gábor építtette. Gróf Rhédey Gábor fontosnak tartott egy jelentősebb épületet emeltetni, katonás temperamentumának megfelelően, vagy inkább a kor divatját követve, vagy pedig éppen a múltat szimbolizáló vár emlékét idézve. A Rhédey Kastély négy sarokrizalitjával és az „öreg” toronyra emlékeztető tornyával, talán visszavezette építtetőjét a dicső múltba.
 
A Rhédey kastély a Rhédey család és leszármazottaik tulajdonában volt, akik feltehetően lakták is a kastély épületét. Erre enged következtetni a Vasárnapi Újság 1862. november 10-i száma is, miszerint: „az itt állandó lakást bíró gróf Rhédey Gábor őméltósága saját díszes kastélyában rendezett estéllyel örvendeztette meg a közel s távolból összegyűlt, mintegy hatvan tagból álló vendégsereget” (már akik az orgonaszentelésen részt vettek).
 
1885 előtt a zsákai Rhédey Kastélyban volt a Rhédey család levéltára is.
 
Rhédey Gábor 1897. április. 21-én bekövetkezett halálával a Rhédey család erdélyi ágának grófi férfiága kihalt, ezért leányági testvérének Rhédey Zsófia grófnőnek a lánya Rhédey-Herglotz Erzsébet, férjezett Paksy Józsefné örökölte a kastélyt.
 
1908-ban gróf Almásy Imre vásárolta meg a kastélyt, de 1925-ben már fiát, Almásy (II.) Imrét említették a zsákai Rhédey kastély és a zsákai birtokok tulajdonosaként. Az első világháború utolsó éveiben hadikórházként működött a kastély, majd pedig báró Vay László 1926 és 1944 között a második feleségével Bissingen Nippenburg Margit grófnővel és kislányukkal Vay Adelma bárónővel már állandó jelleggel a kastélyban lakott.
 
1945-ben államosítják, a főépületet a párt irodák, a melléképületeket a helyi földművelő szövetkezet használja. 1950-ben átalakítják, ettől az évtől kezdve iskola működött benne egészen 1984-ig.
Védetté 1958-ban nyilvánították.
 
A kastély épület bástyaszerű elemekkel díszített formájával hívja fel magára a figyelmet, magán viselve a XIX. század kedvelt építészeti stílusának, a romantikus historicizmusnak a jegyeit. Az oldalrizalitokkal tagolt épület közepén álló torony egy ősibb megjelenést tükrözve „öregtoronyként” jelenik meg. Az épület ablakai egyenes záródásúak.
 
A főhomlokzatból három félköríves záródású oszlopon nyugvó, tetején pártázattal díszített portikusz lép ki. A két sarkon álló oszlopot támfal erősíti. A főhomlokzatból kétoldalt egy-egy lépcsőzetes díszítésű, iker világítóablakos, háromszög oromzatú rizalit lép előre, melyek sarkát nyolcszög alakú pártázatos fiatorony díszíti.
 
Az oldalrizalitok ablakai fölött lépcsős-füles párkányt, alattuk egyszerű párkányt találunk. Az épület tengelyében négyzetes alaprajzú, kváderezett, köríves záródású ablakokkal tagolt, kétszintes torony áll. Tetejét csúcsíves attika zárja, alatta ívsoros párkány fut körbe. Az épület főpárkánya fölött pártázat fut körbe (a rizalitok kivételével), alatta ívsoros vakolatpárkány látható. A bal oldali homlokzaton az ajtóhoz kétkarú, ívelt mellvédes lépcsősor vezet.
 
Hátsó homlokzatának tengelyében található ajtóhoz kétkarú, egyenes lépcsősor visz fel, melynek mellvédje alatt találjuk a pinceajtót. A hátsó homlokzat két szélén a főhomlokzathoz hasonló oldalrizalitot találunk. A kocsi áthajtóból nyíló középső tér kétoldalt kétmenetes elrendezésben négy-négy nagy, eltérő méretű, így különböző funkciójú helyiség található. Míg kívül egységes megformálást találunk, addig a belső szerkezete korántsem szimmetrikus a későbbi szükségszerű átalakítások miatt.
© 2023 Rhédey kastély. Minden jog fenntartva.