CSALÁDTÖRTÉNET

A RHÉDEY CSALÁD NEVEZETESEBB TAGJAI
 
 • (II.) Rhédey Ferenc (1560-1621.04.10.)
Bihari majd Máramarosi főispán, Füleki kapitány, Váradi kapitány, a zsákai vár tulajdonosa, Aranysarkantyús vitéz
 
 • (V.) Rhédey István (1598-1643.)
Szepes vármegye alispánja (magyarországi ág megalapítója)
 
 • (III.) Rhédey János (1598-1658.)
Udvarhelyszéki főkirályi bíró (erdélyi ág megalapítója)
 
 • (III.) Rhédey Ferenc (1610-1667.05.07.)
Erdély fejedelme (1657-1658), Fejedelmi tanács tagja, Küküllő vármegye főispánja, Máramaros főispánja, Grófi cím (1659)
 
 • (VIII.) Rhédey Pál (1664-1720.02.20.)
Királyi Tábla ülnöke, a Kolozsvári Református Kollégium főgondnoka
 
 • (IV.) Rhédey Ferenc (1634-1684.03.25)
Kolozs vármegye főispánja, Kolozsvári kapitány, Udvarhelyszéki főkirályi bíró, Apafi fejedelem tanácsosa.
 
 • (V.) Rhédey János (1713-1768.01.10.)
Császári és királyi kamarás, Belső titkos tanácsos, Altábornagy, Grófi cím (1744)
 
 • (VIII.) Rhédey Ferenc (1734-1800.09.12.)
 1. József királyi tanácsosa, Aranysarkantyús vitéz, Tiszántúli Református Egyházkerület Főgondnoka.
 
 • Rhédey Lajos (1760-1831.05.21.)
Császári és királyi kamarás, Belső titkos tanácsos, Bereg vármegye főispán helyettese, Lipót-rend lovagja, Grófi cím (1808)
 
 • (IV.) Rhédey Ádám (1769-1849.01.27.)
Császári és királyi kamarás, Belső titkos tanácsos, Doboka vármegye főispánja, Királyi Tábla majd a Kincstartóság Elnöke, a kolozsvári Református Kollégium Főgondnoka
 
 • Rhédey Klaudia (1812.09.20.-1841.10.01.)
Hohenstein grófnő,II. Erzsébet brit királynő ükanyja, VIII. Edward és VI. György brit király dédanyja, Queen Mary királyné (V. György brit király feleségének) nagyanyja
© 2022 Rhédey kastély. Minden jog fenntartva.